Kunstutstilling som LIONS CLUB KARMSUND arrangerer. Utstillingene viser en stor suksess og

bekrefter at det er et stor interesse for kunst i vårt distrikt. Vår intensjon er også i år å gi et tilbud

som kan bidra til økt forståelse og opplevelse avbildende kunsts verdi. Samtidig vil overskuddet av utstillingen

muliggjøre en innsats for menneskersom har det adskillig vanskeligere enn de fleste av oss.

 

Kunstutstillingen er normalt siste helgen i oktober.

 

Facebook arrangement

 

LIONS CLUB KARMSUND vil rette en stor takk til alle som har bidratt til vår utstilling, 

  først og fremst den enkelte kunstner, vårt trofaste publikum, Kopervik Videregående Skole og

våre annonsører.